3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük

3.2.2. Tehetségsegítő szakemberek szerepei, kompetenciái és kompetenciahatárai

3.2.2.4. Mentorok, tutorok és tanácsadók a tehetséggondozásban (...folytatás)

A tutor elkötelezett tehetségsegítő, támogató. A tutor nagyon sok információ birtokába kerül. Sok mindent tud a fiatalról, ismeri az erősségeit és a gyengeségeit. Ez azért jó, mert nemcsak a fiatal erősségeit kell fejleszteni, hanem előre kell lépni azokon a területeken is, ahol a fiatal gyengébbnek mutatkozik, különben a gyengeségek az erősségek fejlesztésén is visszahúzó erőt jelenthetnek. A tutor tisztában lesz a más szakemberek által folytatott fejlesztések céljaival. Ismeri a tutorált intézményét, tanárait, osztályfőnökét és családját. Ez utóbbit szeretném kiemelni, mert a család bevonása a tutorrendszerbe elengedhetetlen, rendkívüli hatással van a tutorált hatékony előmenetelére. A tutor vagy pedagógus, vagy pszichológus, vagy más szakember, aki már foglalkozott tehetséggondozással, bizonyos tehetségterületeken már fejlesztett fiatalokat. A tutor minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amellyel a 8-10 hozzárendelt tehetséges fiatalt segíteni tudja azon az egyéni fejlődési úton, amely nem egy irányba viszi őket, hanem kinyitja a világot, szolgáltatásként nyújtja számukra a sokféle tapasztalatszerzés lehetőségét, olyan tevékenységben való részvételt, amely alapján határozott irányokat vehet az érdeklődésük, illetve abban segíti őket, ami számukra a legkedvezőbbnek mutatkozik. Ez nem zárja ki, hogy vannak olyan kialakult területek, amelyek alapján a tutor mentorhoz irányítja a gyereket, fiatalt. A tutor tisztában van a tehetséggondozó szervezetek által kínált programokkal és olyan lehetőségekkel, ahol a tehetség megismerkedhet különböző tevékenységekkel. A tutornak mindehhez jó szervező-, kommunikációs és problémamegoldó képességgel kell rendelkeznie. A mentor és a tutor között tehát az a döntő különbség, hogy a tutor nem konkrétan fejleszti a fiatal képességeit, hanem a lehetőségeket kínálja fel a tehetségígéret, a tehetség számára, mert ő van e lehetőségek ismeretének birtokában. A tutorok népes tábort alkotnak, behálózzák az egész országot, kapcsolatuk révén a lehetőségek még gazdagabb tárházát képesek felkínálni a támogatásukkal, segítő, motiváló tevékenységükkel a tutoráltaknak az előhaladásban, képességeik kialakításában.

A tehetség-tanácsadó: erre a feladatra speciálisan kiképzett pedagógus és/vagy pszichológus alkalmas, aki problémás helyzetekben – elsősorban egyéni és kiscsoportos formákban – konzultációs keretek között segíti a tehetségprogram megvalósítását (Balogh, 2014). A tanácsadási tevékenység elsősorban az adott problémahelyzet megoldási alternatíváinak kidolgozására irányul, a tanácskérő intrapszichés munkájának támogatásával. Tanácskérők lehetnek maguk a tehetséges gyermekek (a szülők beleegyezésével és/vagy bevonásával 18 éves kor alatt), a közreműködő pedagógusok, valamint a szülők. A tanácsadási feladatokat a kézikönyv külön fejezete tárgyalja.