4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok lakta területeken

4.2.1.5. Egyéb országok tehetséggondozási tapasztalatai a magyar nyelvű oktatás tekintetében

4.2.1.5.3. Ausztriai helyzetkép

Az Osztrák Köztársaság (Ausztria, Österreich) közép-európai szövetségi állam, Magyarország keleti szomszédja. Lakosainak száma 8 572 895 fő (2014), területe 83 879 km?. Ausztria 1995 óta az ENSZ és az Európai Unió tagja.

Az osztrák oktatási rendszer

Ausztriában az oktatási rendszert a kormány szigorúan szabályozza, ezért mind az iskolatípusok, mind pedig a tantervek országszerte egységesek. A 3–6 év közötti gyermekek nagy többsége óvodába jár. Minden 6 és 15 év közötti gyermek iskolaköteles. Az iskolai rendszer elemei a következők:

Általános iskola – Volksschule (1–4. osztályig általános iskola alsó tagozat, 6–10 éves korig).

Kötelező iskola felsőbb osztálya – Hauptschule (5–8. osztályig általános iskola felső tagozat, illetve középiskolai alsó tagozat, 10–14 éves korig).

Felsőbb oktatási iskola – (gimnázium/szakközépiskola/technikum – AHS/BHS-BMS/Polytechnische Schule) (14–18/19 éves korig). Az AHS egy 4 éves alsó és egy 4 éves felső tagozatra oszlik, amely végén érettségi vizsgát (Matura) tesznek a diákok. A belépés feltétele az általános iskola negyedik évének sikeres befejezése kiváló eredménnyel. Az AHS alsó tagozatának három fajtája létezik: a gimnázium, amelyben az idegen nyelvek kapják a főszerepet; a reálgimnázium, ahol a természettudományokra és a matematikára fektetik a hangsúlyt; és a közgazdasági reálgimnázium, ahol a közgazdaságtan és a társadalomtudományok állnak a középpontban. A BHS-BMS a magasabb és a középszintű szakiskolákat jelöli, a technikum pedig technikusi iskolákat jelent, amelyet szakmunkásképzők követhetnek.

A felsőfokú oktatási intézményeknek 4 típusa különböztethető meg Ausztriában (egyetem, vallási főiskola, művészeti főiskola és szakfőiskola).

Az osztrák tehetséggondozás

Az osztrák tehetséggondozás messze földön híressé teszi az országot. Tradicionálisan nagy hangsúlyt, erőt és energiát fektetnek a tehetségek felkutatására és fejlesztésére. Az individualizációra vagy szeparációra a gyerekeknek a következő választási lehetőségeik vannak Ausztriában:

„A Forgóajtó modell (Drehtür Modell), mely lehetővé teszi bizonyos tantárgyakból az »átforgást« felsőbb osztályokba – pl. Gymnasium Sacre Coeur, Wien;