2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.3. A versenyek és a versengés szerepe a tehetségek kibontakozásában

2.2.3.6. Az adaptív és sikeres versengéshez szükséges pszichés képességek

2.2.3.6.7. A versengés mint készség fejlesztése (...folytatás)

Connor, K. M., Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression Anxiety, 18, 76–82.

Cronbach, L., Snow, R. (1977). Aptitudes and Instructional Methods: A Handbook for Research on Interactions. New York: Irvington.

Dávid Imre, Fülöp Márta, Pataky Nóra, Rudas János (2014). Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 265.

De Martino, B. D., Kumaran, B., Seymour, B., Dolan, R. J. (2006). Frames, biases, and rational decision-making in the human brain. Science, 313(5787), 684–687.

Elliot, A. J. (2007). Color and psychological functioning: The effect of red on performance at-tainment. Journal of Experimental Psychology: General, 136(1), 154–168.

Fülöp Márta (1992). A tehetséges gyerekek versengő magatartásáról, Új Pedagógiai Szemle, 5, 3–13.

Fülöp Márta (1997). Versengés az iskolában. In Mészáros, A. (szerk) Az iskola szociálpszicholó-giai jelenségvilága. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 172–196.

Fülöp Márta (2001a). Nobel-verseny, Magyar Tudomány, 12, 1453–1459.

Fülöp Márta (2001b). A versengés mint szociális képesség. In Csapó Benő, Vidákovich Tibor (szerk.), Neveléstudomány az ezredfordulón. Budapest: Tankönyvkiadó, 133146.

Fülöp Márta (2001c). A versengés szerepe, Új Pedagógiai Szemle, 11, 3–17.