2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.9. A vizuális tehetség

2.6.9.2. A vizuális tehetség felismerése, tehetségdiagnosztikai eszközök a vizuális nevelésben

2.6.9.2.1. Kreativitást mérő tesztek (...folytatás)

A képelemek kulturálisan semlegesek: nem utalnak közvetlenül képi sztereotípiákra.

A részletek számos képi stílust követve kiegészíthetők.

A keretbe foglalt képelemek inkább hasonlítanak rajzi feladatlapra, mint pszichológiai tesztre, és így segítenek oldani a rajzi teljesítményt hátrányosan befolyásoló „teszthelyzetet”.

Az értékelési kritériumok között számos olyan minőségi szempont is szerepet kap, amely a lélektani tesztekben ritkán, a rajzpedagógiai mérőeszközöknél viszont szinte mindig megtalálható.

A tesztkészítők tudatosan vállalták a hasonlóságot a vizuális nevelésben szokásos képalkotó feladatokkal. Erre utal a feladat kiadásakor elhangzó utasítás is:

„Előttetek a papíron egy befejezetlen rajz van. A művésznek akkor kellett abbahagynia, amikor még nem tudta, mit is akar rajzolni voltaképpen. Arra kérünk, hogy fejezd be ezt a rajzot. Azt rajzolhatsz, amit akarsz! Bármit rajzolsz, biztosan jó lesz. Ha befejezted a rajzodat, kérlek, szólj nekem, hogy beszedhessem.”

A munkára fordított idő ebben a tesztben csak akkor számít, ha a rajz színvonala elég magas. Az értékeléskor csak meghatározott pontérték felett adható „jutalompont” a gyors munkáért. A tesztlapon szereplő képelemek egyszerre adnak lehetőséget a figuratív és a nonfiguratív képépítésre. A teszt „művészetbarát” értékelési rendszere megengedi, hogy az egységes téma dekoratív foltkompozíció vagy vonalstruktúra kialakítását célozza, tehát nonfiguratív művet is homogén tartalmúnak ítél. A téma megfejtését az alkotó által adott, legtöbbször magyarázó, hangulatfestő cím segíti. A humort és az érzelmi tartalmat, „privát képalkotó nyelv”, az iskolában tanult ábrázolási konvencióktól mentes vagy azokat új módon használó „kamaszrajzi stílus” alkalmazását is megengedi, sőt jutalmazza. A teszt alkotói szerint a magas szintű alkotóképességhez az ábrázolási szabályok ismerete is hozzátartozik, s ezért a lineáris perspektíva különféle szintű alkalmazásait növekvő pontszámokkal értékelik. Ez a kritérium ismét csak a vizuális nevelés elvárásaihoz közelíti a tesztet.

2.6.9.6. ábra. Kreatív Gondolkodás Teszt A lapja

A vizuális képességeket kutató szakemberek számára különösen rokonszenves ez a teszt, mert a kiegészítendő jelek között a gyermekrajzokban gyakorta alkalmazott alapjelek (grafémák) – pl. pont, hullámvonal, lépcsősen tört vonal – és nyitott, többféle értelmezést lehetővé tevő alakzatok egyaránt szerepelnek. A teszt különlegessége, hogy egyaránt alkalmas a figuratív módon, „realistán” ábrázoló és az absztrakciót kedvelő gyermekek és fiatalok vizsgálatára, hiszen az ötletesen elrendezett képelemekből bonyolult szerkezetű minta és a legköznapibb elemeket (ház, nap, virág) felvonultató kép egyaránt építhető.

A Clark Rajzi Képességek Teszt