2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.6. Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenységben

2.6.6.2. Fejlesztő feladatok

2.6.6.2.4. Móricz Zsigmond Judith és Eszter című novellájának értelmezése – a gazdagítás és az elmélyítés lehetőségei (...folytatás)

A reflektálás fázisa: a történet továbbgondolása, az emberi gőg természetének értelmezése tanári irányítással, kreatív írásgyakorlat.

Beszéljétek el a történetet a gyermek nézőpontjából! A történet alaphelyzete a történések saját idejéből induljon el, miután a gyermek megitta a maradék tejet!

Beszéljétek el a történetet a cifra lány nézőpontjából! A történet alaphelyzete: a cifra lány hazavitte a fülbevalót gazdasszonyának, majd a cselédeknek elpletykálja az elmúlt 24 óra eseményeit.

Összegző diasorozat készítése:

Az elemző tevékenységet az ismeretek elmélyítésének jegyében egy összegző diasorozat zárja, melyet a tanulók készítenek el egyéni munkában házi feladatként. A diasorozat három diából áll, címe A móriczi novellatípus. A házi feladatok bemutatása során tanári irányítással kiemeljük a műfajpoétikai és látásmódbeli jellemzőket, és készítünk egy közös táblavázlatot, melynek főbb tézisei a következők:

A klasszikus novella hagyománya:

zárt térben és időben játszódó történet,

az elbeszélő kevés szereplőt léptet fel,

jellemző a lineáris történetvezetés,

a történet tetőpontja után gyors, csattanószerű zárlat következik.