2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.6. Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenységben

2.6.6.2. Fejlesztő feladatok

2.6.6.2.3. Feladatlap Móricz Zsigmond két novellájának értelmezéséhez (...folytatás)

Képregény-adaptáció – alkotó újraértelmezés az irodalmi tehetségfejlesztésben. Angyal lenni mindig, minden körülményben…

2.6.6.2. ábra. Képregény-adaptáció Tóth Krisztina Térkép című novellájához (részlet)

Értelmezett szövegek: Móricz Zsigmond: Tragédia, Judith és Eszter

Ráhangolódás fázisa – a motiváció szerepe a fejlesztési folyamatban:

Ismétlő kérdések, rövid feladatok húzása az óra fejlesztési célkitűzéseivel, témájával kapcsolatban – tanulói válaszok, tanári koordinálás

Értelmezd a klasszikus novella műfaját!

Milyen látásmód jegyében újul meg Móricz kisepikájában a klasszikus novella műfaji hagyománya?

Milyen összefüggésben értelmezi az epikus szövegeket a történet alaphelyzetének, illetve a történetmondás alaphelyzetének vizsgálata?

Melyek az elbeszélői alakteremtés eszközei?

Mutasd be Móricz Zsigmond Tragédia című novellájában a történet alaphelyzetét!