2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.13. A vezetői tehetség felismerése és fejlesztése

2.6.13.2. A vezetői kompetencia korai jelei (...folytatás)

Hogyan vont be a feladatba másokat?

Hogyan tanította meg nekik azt, amire rájött?

Sikeresek voltak-e azok a gyerekek, akiket tanított?

Hasonló feladat egy történet eljátszásának megszervezése, megrendezése, ahol ilyesfajta megfigyelési szempontok lehetnek:

Kezdeményező a játékban?

Utánozzák a társai?

Megengedi másoknak, hogy nagyobb szerepeket kapjanak?

A megfigyelés kiegészítőjeként (és bizonyos mértékig helyettesítéseként) kérhetünk információt – jelölést, jellemzést ? a gyerekről az őt ismerő felnőttektől (tanároktól, szülőktől).

Ahogy terjed az iskolákban a projektmunka, úgy válik használhatóbbá a portfólió-értékelés: ha a gyerekek sokféle projektben vehettek részt, a portfóliókból felismerhetővé válik, ki milyen mértékben vállalt vezetői szerepet ezekben a projektekben.

Gyarmathy Éva (2003) általános iskola alsó tagozatos tanulói vezetői tehetségének értékelésére a következő listát és megfigyelési szempontokat javasolja: