3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.1. Programok, oktatási formák, melyek a tanulók/fiatalok „normál” tantervi nevelésén-oktatásán belül szerveződnek

3.3.1.1. Az átlagosnál magasabb szintű tanulmányi eredményeket elérő iskolák (...folytatás)

(5) felkészítés a következő iskolafokozatra.

Ahhoz, hogy az intézmény saját pedagógiai programjában megfogalmazottakat teljesíteni tudja, a tehetségígéretek készségeit, képességeit megfelelően fejlessze, legtöbb esetben felvételi vizsgával kezdődik a tehetségek felismerése. A felvételi vizsga állhat írásbeli és szóbeli részből. Az írásbeli felvételi inkább a tananyagismeretre, a gondolkodásra, a feladatmegoldás milyenségére koncentrál, míg a szóbeli beszélgetésen a tanuló kommunikációs készségét, felfogási képességének sebességét, szövegértését, problémaérzékenységét, általános tájékozottságát értékelik. Az intézményben a tanulmányok alatt segítik a tehetségfelismerést azok a szervezeti formák, amelyek más módon mutatják meg a tanulók képességeit, mint pl. az ünnepségeken való szereplés, színielőadások, képző- és iparművészeti alkotások, táncművészeti, zeneművészeti produkciók, irodalmi alkotások. A tehetség felismeréshez újabb lehetőséget kínálnak a szaktárgyi, sport- vagy művészeti versenyek.

A tehetségfejlesztéshez a kiválasztás/tehetség felismerése után jelentősen hozzájárul az intézményben a tanórán alkalmazott sokféle módszer, amit leginkább a tanulók egyéni szükségletei határoznak meg.

Ilyen módszerek az egyéni tanulási utak kijelölése, a tanóra-differenciálás, a csoportbontás, nívócsoportok, a gazdagító programok megvalósításához a kooperatív technikák, a drámapedagógia, az erdei iskola, a múzeumpedagógia, a projektmódszer, a projekthetek, a prezentációk, a kiselőadások, a két tanítási nyelvű oktatás, moduláris oktatás, időtakarékos differenciálás (osz­tályösszevonás), egyéb tanulói alkotások stb. (Polonkai, 2011).