4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.1. Nemzeti programok, keretrendszerek, eredmények, víziók

4.1.1. ECHA-képzések

4.1.1.1. Képzési programok alakulása (...folytatás)

ösztönözni intellektusukat és kreativitásukat,

bevonni őket társadalmunk jelenlegi problémáiba,

erősíteni a tehetséges személyiséget abban, hogy képes legyen vezető szerepet vállalni,

felkészíteni a gyereket arra, hogy kreatív felnőtté válhasson (Herskovits, 1994).

A tehetséges tanulók szükségletei

A tanulóknak szükségük van:

a feladatok elvégzése utáni sikerek és kudarcok feldolgozására,

a támogató légkörre,

érzelmi kiegyensúlyozottság megteremtésére,

tapasztalatszerzésre az önálló problémamegoldásban,