2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.3. A versenyek és a versengés szerepe a tehetségek kibontakozásában

2.2.3.5. A versenyzés hátrányai (...folytatás)

A pedagógus szocializálhatja a kiemelkedő tehetséget a proszocialitásra. A jobb képességű egyén adhat is gyengébb képességű társainak azzal, hogy megfelelő módokon, helyen és időben segíti őket. A megbecsült és nem lenézett vesztestől inkább várható, hogy elismeri és támogatja a győztest, mint a lenézett és megvetettől.

A társas kapcsolatokra az is negatív hatással lehet, hogy a versenyekre való felkészülés időigényes, amely nem csupán az általában vett szabadidő, de értelemszerűen a kortárs kapcsolatok rovására is mehet. A tehetséges diákok, akik szeretik azt a területet, amelyen kiemelkedő képességekkel rendelkeznek, gyakran átélik ezt a negatív következményt, de a tehetségterületük iránti érdeklődés mégis prioritást kap.

versenyek egyénre gyakorolt negatív hatásai között vannak kutatók, akik azt hangsúlyozzák, hogy azok, akik versenyeznek, túlzott stressznek teszik ki magukat, szorongást, testi tüneteket élhetnek át (Humphrey és Humphrey, 1985). Ezeket a lehetséges következményeket a kiemelt versenyeredményeket elérő tehetségek egy része is említette. Fülöp és munkatársai (2018) kutatásai szerint a versenyeken való részvételnek és az oktatási közeg versengési klímájának csak minimális hatása van a pszichés és szomatikus megbetegedésekre, ugyanakkor a tehetséges diákok egy részére éppen ellenkezőleg hatnak, vagyis erősítik a pszichés védőfaktorokat (a rezilienciát, az énhatékonyságot, a pozitivitást és az önfejlesztő versengést). A pszichés védőfaktoroknak viszont nagyon nagy hatása van arra, hogy erős versenyközegben is egészséges legyen az egyén. A versengést kerülni igyekvő attitűdök ugyanakkor növelik a pszichés és testi megbetegedések valószínűségét, de függetlenül attól, hogy a versengést kerülni igyekvő egyén ténylegesen versenyzik-e, illetve versengést serkentő vagy éppen azt elkerülni igyekvő pedagógiai közeg veszi körül. Vagyis a versenyeken való részvétel és a versenyeztetés hatása elsősorban attól függ, hogy a versenyző személyisége mennyire kiegyensúlyozott és mennyire rendelkezik pszichés védőfaktorokkal. A kiegyensúlyozatlan és versengéstől szorongó tehetségek általánosságban, verseny nélkül is hajlamosabbak a pszichés és testi megbetegedésekre.