2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.3. Tehetségfejlesztés a biológiatudományban

2.6.3.2. A komplex tehetségfejlesztés értelmezése, összetevői a biológia tantárgy területén (...folytatás)

a tanulás feltételeinek meghatározása;

az instrukciók és az önálló tevékenység összekapcsolása;

a kommunikatív beszéd- és kérdéskultúra fejlesztése;

a tanulási folyamatot kísérő önértékelés és visszajelzés;

reflexió a tanulás folyamatában;

az egyes gyerekek önbecsülésének erősítése.

(Revákné, 2015)

A didaktikai program alapelve, hogy a kiválasztott természettudományos témával elmélyülten, teljes figyelemmel és megfelelő időráfordítással kell foglalkozni. Ezért a program a tervezés során komplex didaktikai egységekben, tématervekben (és nem óratervekben) gondolkodik. A program az egyes tanulási egységek számára olyan oktatási célokat és tanulási feltételeket határoz meg, amelyek a tanulási egységek keretein belül minden tanítási órára érvényesek.

Az ismeretszerzés folyamatában egy érzékenyítési bevezető fázis után, amelyben a gyermek előismeretei is világossá válnak, a kiindulópont annak a tisztázása, miért fontos az adott témáról tanulni. Azaz a legelső mozzanat az ismeretszerzés céljainak meghatározása és a tanulás kritériumainak rögzítése a gyerekek számára.

megismerés fázisának kezdetén a tanár egy általános kognitív orientációs alapot teremt. Minták és példák segítségével készíti elő az új információk megértését. A gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy szociális tanulási keretek között gyakorlati-tárgyi cselekvéssort valósítsanak meg. A tanár a pontos munkára ösztönöz, figyel a résztevékenységek teljességére, folyamatos visszajelzést ad és lehetőséget teremt a tanulás eredményének értékelésére.