2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.7. Nyelvi tehetség: anyanyelv, beszédtudomány, idegen nyelv

2.6.7.4. Beszéd- és értelemgyakorlatok mai szemmel: 19. századi válaszok 21. századi kihívásokra (...folytatás)

5. szakasz: A helység és határa: földrajzi előfogalmak, növény- és ásványismeret.

6. szakasz: A természet körébe eső némely jelenségek. Az ég, idő, Isten.

A beszéd- és értelemgyakorlatoknak szoros részét képezték a mondókák és a mesék, valamint a népdalok, amelyek az érzelmi és erkölcsi nevelést szolgálták. Ez a herbartiánizmus hatását mutatja (Adamikné, 2016, 26.).

Nagy László figyelmeztet: a tárgy nem lecketanulás, hanem beszélgetés! „A dologra vezető kérdéseknél nem szükséges, hogy a gyermek mindig egész mondatokban adja a feleletet, de a kihozott eredmény előadásánál az egész mondatokban feleltetés szabályul tekintessék. Az egész mondatokban felelés kényszeríti a tanulót, hogy éberebben figyeljen tanítója kérdéseire, s egészében kövesse gondolatával tanulótársai feleletét. Ez segíti elő nagymértékben a beszédbeli előadás folyékonyságát és gyakorlottságát.” (Adamikné, 2016, 25.)

Az előzőekben leírt elvek nem véletlenül hangozhatnak ismerősen, hiszen mai oktatásunk és a tehetséggondozás is számol velük. A jelenleg érvényben lévő kerettanterv szerint a 3–4. osztályos gyermekek beszédbeli nevelésének célja és elvi alapjai a következők (http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html) (2.6.7.1. táblázat).

Mindezt olyan tevékenységek segítségével igyekszik elérni, mint a helyes beszédlégzés elsajátítása, a nonverbális eszközök gyakoroltatása, a mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben (pl. párbeszéd, felolvasás, kiscsoportos beszélgetés, vita, beszámoló stb.). A kerettanterv fölhívja a figyelmet arra is, hogy a 2.6.7.1. táblázatbeli ismeretek minden tantárgyhoz kapcsolódási pontként szolgálnak, hiszen az összefüggő beszéd, az érvelés minden szakterületen megjelenik mint készség.

2.6.7.1. táblázat. Az érvényben lévő kerettanterv céljai, elvi alapjai és kulcsfogalmai