2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.6. Számítógépes programok a tehetségfejlesztés szolgálatában (...folytatás)

A világháló kiváló adatforrás. A diákoknak tetszőleges témában adhatunk adatgyűjtési feladatokat, például kémikusok életéről, tudománytörténeti vonatkozásokról, érdekességekről stb.

Kreatív témafeldolgozásra ad lehetőséget. Projektek készítéséhez ötleteket meríthetnek, melyeket újragondolt formában beépíthetnek munkájukba.

Háttéranyagot biztosít olyan tudás megszerzéséhez, melyek nem tartoznak szorosan a tantervben szereplő ismeretanyaghoz, de valamilyen szempontból kiegészítik, érdekesebbé, színesebbé teszik azt.

Nemzetközi és hazai diákkapcsolatok kiépítését teszi lehetővé (www.eTwinning.com és www.chem.elte.hu).

Nagy segítséget jelentenek a megértésben és a szemléltetésben olyan kísérletek, jelenségek, animációs modellek megtekintésének lehetőségei, melyek iskolai körülmények között nehezen vagy egyáltalán nem valósíthatók meg. Népszerű tudásforrás a „Szertár” kísérletező műhely (www.szertar.com).

A „digitális kor” diákjainak oktatásban használható fontos multimédiás eszköze az interaktív tábla. Az ehhez tartozó digitális tananyagtartalmak elkészítésére a nagyobb tankönyvkiadók reagáltak a leggyorsabban. A tantárgyi tartalmak oktatásában interaktív módon alkalmazható, magas szakmai színvonalú programkínálattal léptek a piacra. A programcsomagok közös jellemzője, hogy tartalmukban egy adott tankönyvhöz vagy tankönyvcsaládhoz tartoznak (Zajáczné Kovács, 2009).